مختصری از من

بسیار علاقمند به انجام کارهای فرهنگی و آموزشی می باشم. علاقمند به تفکر و داشتن یک زندگی هدفمند و متفکرانه و ایجاد بستری برای مردم جامعه که بتوانند بیندیشند. با کتاب و هر آنجه به فرهنگ مربوط است رابطه ی بسیار خوبی دارم و از ساعتها مطالعه و پژوهش خسته نمی شوم. به موسیقی و کلا هنر نیز علاقمندم و در این زمینه نیز زمانی را صرف آموزش نموده ام.

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا هم اکنون
  کارشناسی فلسفه
  گرایش فلسفه /دانشگاه کارشناسی: شهید بهشتی ارشد: دانشگاه تهران / معدل 16

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت بازاریابان ایرانیان زمین
  بازاریابی و فروش/ نتورکر

  توضیحات: ساختن یک شبکه ی 200 نفره و مدیریت آنها و آموزش آنها

 • بهمن ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۱
  سازمان انتقال خون
  راننده

  توضیحات: به دلیل قبولی در مقطع ارشد دانشگاه تهران این کار را رها کردم

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • آموزش فلسفه و منطق و تا حدودی عربی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی فلسفه؛ دانشجوی ارشد فلسفه

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آموزش فلسفه و منطق و تا حدودی عربی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی فلسفه؛ دانشجوی ارشد فلسفه
https://.com