مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  فوق دیپلم مدیریت
  گرایش کسب و کار /دانشگاه علمی کاربردی مهرکام / معدل 1912

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت تامین سرمایه آرمان
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس مسئول
 • دی ۱۳۷۸ تا مهر ۱۳۹۳
  مهندسین مشاور سازه پردازی ایران
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس مسئول

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • فرآیند جذب
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین و مقررات بیمه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت اداری و کارگزینی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرایند های مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم ارزیابی عملکرد
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حضور و غیاب
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آیین نگارش و مکاتبات اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرایند های مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • فرآیند جذب
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین و مقررات بیمه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت اداری و کارگزینی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرایند های مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم ارزیابی عملکرد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com