مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی مدیریت جهانگردی
  گرایش توریسم /دانشگاه نجف اباد / معدل 15

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۵
  هتل ماهان اصفهان
  پذیرشگز

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • اصول مهمانداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرکbasicمهمانداری هواپیما
 • دوره زبان پیشرفته
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم زیان
دانش تخصصی
 • اصول مهمانداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرکbasicمهمانداری هواپیما
 • دوره زبان پیشرفته
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com