مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1394
    کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
    گرایش معماری کامپیوتر /دانشگاه دانشگاه آزاد اراک

زبان

  • انگلیسی
    80% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com