مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد جمعیت شناسی
  گرایش جمعیت شناسی /دانشگاه علامه طباطبائی

دانش تخصصی

 • جمعیت شناسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • جمعیت شناسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com