مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
  گرایش اصلاح نباتات /دانشگاه پیام نور مسهد / معدل 15.15

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  مقاله هایی در مورد اثر خشکی و شوری در سویا

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • مسول خرید و خرید بهینه لوازم الکترونیکی مورد نیاز

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کشت و بافت گیاهی
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره دیده فنی حرفه ای

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزارهای آفیس
  80% Complete
  عنوان مدرک: Icdl1&2
دانش تخصصی
 • کشت و بافت گیاهی
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره دیده فنی حرفه ای
https://.com