مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1392
  کارشناسی حسابداری
  گرایش بازرگانی /دانشگاه دانشکده فنی و مهندسی شهید باهنر شیراز / معدل 16.21

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  آژانس هواپیمایی و مسافراتی الی گشت
  مالی و حسابداری/ کارشناس مالی

  توضیحات: کارشناس خزانه

 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا بهمن ۱۳۹۴
  شرکت حسابداری و مدیریت تراز تصدیق
  مالی و حسابداری/ کارشناس مالیاتی

  توضیحات: انجام کلیه امور مالی و مالیاتی شرکتها

 • بهمن ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۴
  مجتمع تولیدی - صنعتی as ( لوله سبز شیراز )
  مالی و حسابداری/ کارشناس مالی

  توضیحات: حسابدار صنعتی - انبار

 • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا دی ۱۳۹۲
  موسسه حسابرسی ارقام پژوهش محور
  مالی و حسابداری/ حسابرس هزینه

  توضیحات: انجام رسیدگی به صورتهای مالی شرکتها و سازمانهای دولتی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تحلیل تکنیکال
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • حسابداری مالی - همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار انبار همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار فروش همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار دارایی ثابت همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مالی - نیکان
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار راهکاران سیستم
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تحلیل تکنیکال
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com