مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1392
  کارشناسی حسابداری
  گرایش بازرگانی /دانشگاه دانشکده فنی و مهندسی شهید باهنر شیراز / معدل 16.21

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۶ تا مرداد ۱۳۹۶
  آژانس هواپیمایی و مسافرتی الی گشت
  مالی و حسابداری/ حسابدار خزانه

  توضیحات: پیگیری و کنترل و تسویه قراردادها و بلیط های کنسل شده و تهیه لیست مبالغ استردادی جهت تحویل به بانک- کنترل و پیگیری مبالغ انتقالی از قرارداد به قرارداد ها و انجام امور حسابداری آنها - همکاری با پرسنل صندوق جهت دریافت و انجام کارهای حسابداری

 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا بهمن ۱۳۹۴
  شرکت حسابداری و مدیریت تراز تصدیق
  مالی و حسابداری/ حسابدار مالیاتی

  توضیحات: انجام تمام امور مربوط به حسابداری مالی و مالیاتی شرکتهای بازرگانی - پیمانکاری و خدماتی شامل ثبت اسناد حسابداری و مالی - تنظیم اظهارنامه مالیاتی و اظهارنامه ارزش افزوده - تنظیم صورت معاملات فصلی-تنظیم لیست حقوق و بیمه پرسنل و ارسال آنلاین تمامی موارد فوق جهت سازمانهای مربوطه

 • بهمن ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۴
  مجتمع تولیدی - صنعتی a.s ( لوله سبز شیراز )
  مالی و حسابداری/ حسابدار انبار و صنعتی

  توضیحات: ثبت کلیه اسناد مربوط به خرید و برگشت از فروش - ثبت تنخواه های شرکت- مقایرت گیری حسابهای بانکی و حسابهای مشتریان و پیگیری موارد مربوط به مغایرت و رفع آنها - انبار گردانی های روزانه و پایان سال و کنترل موجودی های انبار- همکاری با حسابداری فروش و خزانه جهت انجام امور مربوط به حسابداری آن واحدها

 • دی ۱۳۴۸ تا دی ۱۳۴۸
  موسسه حسابرسی ارقام پژوهش محور
  مالی و حسابداری/ حسابرس هزینه

  توضیحات: انجام کلیه امور مربوط به حسابرسی هزینه ،شامل (تهیه کاربرگهای حسابرسی - رسیدگی به حسابها - تشکیل پرونده های حسابرسی و گزارش به سرپرست

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • حسابداری مالی - همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار انبار همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار فروش همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار دارایی ثابت همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مالی - نیکان
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار راهکاران سیستم
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com