مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  دکتری مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
  گرایش فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه /دانشگاه ولی عصر رفسنجان / معدل 16.96
 • 1391 تا 1393
  کارشناسی مهندس کشاورزی
  گرایش علوم باغبانی /دانشگاه شهید باهنر کرمان / معدل 16.72
 • 1389 تا 1391
  فوق دیپلم مهندسی کشاورزی
  گرایش علوم باغبانی /دانشگاه شهید باهنر کرمان / معدل 16.41

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  شرکت در کارگاه آموزشی سیستم های هیدروپونیک
 • 1395
  شرکت در کارگاه آموزشی پرورش قارچ خوراکی به مدت 15 ساعت
 • 1395
  عنوان پایان نامه مقایسه ی مقاومت چند ژنوتیپ زردآلو به عنوان پایه به تنش خشکي در مرحله نونهالي
 • 1395
  مقاله پژوهشی مقایسه ی مقاومت سه ژنوتیپ زردآلو به عنوان پایه به تنش خشکی
 • 1392
  شرکت در کارگاه آموزشی پیوند نوین گردو

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com