مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی مدیریت بانکی
  /دانشگاه راهبرد شمال / معدل 17.75

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۵ تا دی ۱۳۹۵
  نادي
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ سمپلر
 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا آبان ۱۳۹۵
  huawei
  مركز خدمات
 • تیر ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  Huawei
  کارشناسی معرفی محصول

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com