مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1387 تا 1390
    فوق دیپلم كامپيوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامي - واحد شهر قدس

پیشینه شغلی

  • بهمن ۱۳۹۱ تا هم اکنون
    پژوهشكده بيمه
    منابع انسانی و آموزش/ كارمند
https://.com