مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1393
  کارشناسی ارشد
  /دانشگاه

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۷۵ تا فروردین ۱۳۹۰
  هنرطراحی/

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1390

پروژه ها

 • 1395

علایق و فعالیت های داوطلبانه

دانش تخصصی

 • 100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • 100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • 100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com