مختصری از من

به عنوان شخصی که از روی علاقه و بصورت حرفه ای در زمینه انرژی فعالیت می کنم، بسیار علاقمند هستم تا تخصص و انگیزه خود را با تیم درحال توسعه شما به اشتراک بگذارم. چند ویژگی بارز اینجانب که می تواند در پیشبرد اهداف سازمانی شما مفید باشد، روحیه بالای کارتیمی وتوان حل مسئله من است. خود انگیخته و پویا به همراه سخت کوشی تاکنون در مراحل تحصیلی من بسیار موثر بوده است.

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1390
  کارشناسی مهندسی هسته ای
  /دانشگاه ازاداسلامی واحدنجف اباد / معدل 16.46
 • 1394 تا 1396
  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
  گرایش فرایندهای جداسازی /دانشگاه دولتی محقق اردبیلی دوره روزانه / معدل 18.4

پروژه ها

 • 1396
  پایان نامه دوره فوق لیسانس: تولید آنزیمی بیودیزل از روغن پسماند خاک رنگبر و اندازه گیری خواص آن
  مجری
 • 1394
  پایان نامه دوره لیسانس: مدیریت پسماندهای هسته ای
  مجری

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فرهنگی: شعر
 • هنری: نقاشی
 • ورزشی: فوتبال، کاراته
 • اجتماعی: گروه های علمی جهت انجام پروژه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • نصب و آپارات سیستم های نوار نقاله
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با نحوه ساخت غشای پلی سولفون
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبات (ریاضی و آمار)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حرارات و تشعشع
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • الکترونیک
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترمودینامیک و سینتیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • هسته ای
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فیزیک هسته ای
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Comsol
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Maple
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Mcnp
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Design Expert
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Minitab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Fluent
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Aspen Hysis
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • روسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نصب و آپارات سیستم های نوار نقاله
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با نحوه ساخت غشای پلی سولفون
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبات (ریاضی و آمار)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حرارات و تشعشع
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • الکترونیک
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترمودینامیک و سینتیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • هسته ای
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فیزیک هسته ای
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com