مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1395
    کارشناسی نرم افزار
    گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد
https://.com