مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  گرایش تحول /دانشگاه قزوین / معدل 16
 • 1383 تا 1388
  کارشناسی مدیریت صنعتی
  گرایش صنعتی /دانشگاه قزوین / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  تجارت الکترونیک پارسیان(وابسته به بانک پارسیان)
  منابع انسانی و آموزش/ رئیس توسعه منابع انسانی

  توضیحات: طراحی و پیاده سازی نظام رشد در سطوح خبرگی(dual-career ladder)
  طراحی و پیاده سازی نظام مربیگری(شایستگی تا تشکیل حلقه های مربیگری)
  عضو کمیته مدیریت عملکرد
  طراحی و پیاده سازی نظام تبادل تجربه

 • اسفند ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۴
  تجارت الکترونیک پارسیان(بانک پارسیان)
  منابع انسانی و آموزش/ رئیس امورکارکنان و رفاه

  توضیحات: طراحی و پیاده سازی نظام حقوقی بر اساس مدل برگرفته از طرح طبقه بندی مشاغل
  تجزیه و تحلیل مشاغل بر اساس مدل دیکم
  طراحی و پیاده سازی مشاغل کلیدی عملکرد
  عضو کارگروه مدیریت عملکرد(طراحی و پیاده سازی مدیریت عملکرد بر اساس KPI )

 • آذر ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۳
  هلدینگ تاژ
  منابع انسانی و آموزش/ مسئول ارزیابی عملکرد

  توضیحات:
  ایجاد کارگروه مدیریت عملکرد(طراحی و پیاده سازی مدیریت عملکرد بر اساس KPI )

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۳
  پرداخت نوین(بانک اقتصاد نوین)
  منابع انسانی و آموزش/ رئیس توسعه منابع انسانی

  توضیحات:
  پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد(طراحی و پیاده سازی مدیریت عملکرد بر اساس KPI )
  طراحی شرح وظایف و شناسنامه پست
  برنامه ریزی و بودجه بندی آموزش
  نیازسنجی آموزشی بر اساس مدل مبتنی بر عملکرد
  تدوین برنامه رفاهی

 • مهر ۱۳۸۹ تا تیر ۱۳۹۰
  گروه بهمن(بهمن لیزینگ)
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس اداری
 • اسفند ۱۳۸۷ تا مهر ۱۳۸۹
  مالی و سرمایه گذاری سینا
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس اداری

سوابق آموزشی پژوهشی

 • تدریس مدیریت عملکرد(درون سازمانی)

پروژه ها

 • 1395
  مدیریت عملکرد
  عضو تیم

  توضیحات: مطالعه و بررسی،طراحی و پیاده سازی نظان مدیریت عملکرد شرکت شامل استخراج KPI های شرکت،واحدها و مشاغل،طراحی مدل ارزیابی و هدفگذاری،ارزیابی عملکرد واحدها و مشاغل و...

 • 1394
  نظام جبران خدمات
  عضویت و ریاست بخش کارگزینی

  توضیحات: طراحی و پیاده سازی(تطبیق) نظام جبران خدمات شرکت جهت ایجاد بستر رقابت در صنعت

افتخارات

 • 1396
  تقدیر هیئت مدیره( شرکت پرداخت نوین)
  حضور طرح رشد در سطوح خبرگی(نردبان رشد حرفه ای) در مسابقه بهترین تجربه وزارت بازرگانی به عنوان طرح منتخب شرکت
 • 1395
  عضو و دبیر کمیته منابع انسانی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان
 • 1394
  عضویت در کارگروه طراحی و پیاده سازی مدیریت عملکرد شرکت تجارت الکترونیک پارسیان
 • 1394
  پیاده سازی نظام مزد جدید شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت عملکرد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مربیگری

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • منابع انسانی همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حضور و غیاب دنیای پردازش
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت عملکرد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مربیگری
https://.com