مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی علمی وکاربری حسابداری
  /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار / معدل 18.5

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  نمایندگی مجاز فروش و خدمات پس از فروش سایپا تاج بخش کریمزائی
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • حسابداری مالی همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری حقوق و دستمزد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حسابداری پاتریس
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • محاسبه بیمه
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری مالی همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری حقوق و دستمزد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حسابداری پاتریس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com