مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی مدیریت بازرگانی
  /دانشگاه علامه / معدل 1800

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی تدبیر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فتوشاپ
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار رافع
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی
https://.com