مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد ارتباطات
  گرایش علوم اجتماعی /دانشگاه علوم و تحقیقات / معدل 17
 • 1391 تا 1393
  کارشناسی روابط عمومی
  گرایش روابط عمومی /دانشگاه علمی و کاربردی / معدل 15
 • 1386 تا 1388
  فوق دیپلم گرافیک
  گرایش گرافیک /دانشگاه علمی و کاربردی / معدل 17

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  همایش روابط جهان اسلام همایش بازاریابی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com