مختصری از من

با توجه به تنوع فعالیت های اقتصادی و تنوع گرایش های حسابداری ، اینجانب به عنوان یک حسابدار علاقه مند به یادگیری و افزایش دانش تخصصی خود میباشم .

سوابق تحصیلی

 • 1370 تا 1374
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس / معدل 15.48

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۸۵ تا هم اکنون
  شرکت ره ریز کرمان
  مالی و حسابداری/ رئیس هیئت مدیره
 • خرداد ۱۳۸۰ تا اردیبهشت ۱۳۸۳
  شرکت دیداس
  مالی و حسابداری/ مسئول حسابداری
 • آذر ۱۳۷۲ تا هم اکنون
  شرکت بندر پادیر
  مالی و حسابداری/ مسئول امور مالی و اداری
 • آبان ۱۳۶۷ تا اردیبهشت ۱۳۸۰
  شرکت بامشاد
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • بهمن ۱۳۶۵ تا آبان ۱۳۷۳
  سازمان جهاد کشاورزی
  مالی و حسابداری/ حسابدار - مسئول واحد تنظیم حسابها - عامل ذیحساب

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1368
  دوره آموزشی حسابداری دولتی و قوانین دیوان محاسبات - مزکز آموزش مدیریت دولتی - تهران
 • 1367
  دوره انبارداری - سازمان مدیریت صنعتی - تهران

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • حسابداری مالی عمومی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کاربرد اکسل در حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری انبار
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار فرا پیام
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی ملک
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی آرک
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار اکسل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار ورد
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری مالی عمومی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کاربرد اکسل در حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری انبار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com