مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1388
  کارشناسی زمین شناسی
  گرایش محض /دانشگاه دولتی زاهدان / معدل 14

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • ArcGIS
  100% Complete
  عنوان مدرک: مقدماتی و پیشرفته

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com