مختصری از من

سوابق کاری
۱-مدت شش سال به عنوان نسخه پیچ در دروخانه اشنایی کامل باداروها
۲-مدت سه سال کار در مترو تهران به عنوان تکنسین فنی
۳-مدت پنج سال به عنوان فروشنده و ویزیتور در فروشگاه پوشاک
۴ مدت شش ماه به عنوان ویزیتور وفروشنده وپخش مواد خوراکی وغذایی

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    دیپلم عمران
https://.com