مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
  گرایش محض /دانشگاه شهید بهشتی / معدل 15

ابزار و نرم افزار

 • eviews
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • microfit
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com