مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی تربیت بدنی
  گرایش علوم ورزشی /دانشگاه پیام نور / معدل 13

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com