مختصری از من

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  پخش کالای برق بهنام( منماینده ی رسمی سیماران-پروتک-هایویژن و بتا)
  مالی و حسابداری/ انباردار- حسابدار

  توضیحات: در این مقطع آموزش حین کار دیدم و مسلط به نرم افزار هلو و اسپاد شدم
  سیستم انبارداری را مرتب کردم و نظم به دفتر کار بخشیدم

 • شهریور ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۴
  قالیشویی گوهردشت
  راننده- فاکتور نویس- مسئول هماهنگی انبار کارخانه
 • مرداد ۱۳۹۰ تا مهر ۱۳۹۳
  نمایندگی پخش ایزوگام شرق کد 27401
  مسئول دفتر/ دفتر دار
 • خرداد ۱۳۸۹ تا اردیبهشت ۱۳۹۰
  موسسه ی آموزشی اپتک (نماینده ی آپتک هندوستان)
  مالی و حسابداری/ تحصیلدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • طراحی منظر
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی فضای سبز
 • حسابداری انبار
  100% Complete
  عنوان مدرک: آموزش حین کار
 • حسابداری مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک: آموزش حین کار

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک: آموزش حین کار
 • نرم افزار انبار اسپاد
  100% Complete
  عنوان مدرک: آموزش حین کار

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: اموشس حین تحصیل
دانش تخصصی
 • طراحی منظر
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی فضای سبز
 • حسابداری انبار
  100% Complete
  عنوان مدرک: آموزش حین کار
 • حسابداری مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک: آموزش حین کار
https://.com