مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  دکتری مهندسی عمران
  گرایش مهندسی سازه /دانشگاه صنعتی اصفهان / معدل 17.35

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۳
  شرکت مقاوم گستر اهواز
  مهندسی عمران/ معماری/ مدرس و پژوهشگر

  توضیحات: مدرس دوره های مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای سازه های فولادی و بتنی با نرم افزار SAP2000

 • تیر ۱۳۸۵ تا شهریور ۱۳۹۱
  شرکت پیراسازه نوین
  مهندسی عمران/ معماری/ طراح و محاسب

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1391
  سازه های فولادی پیشرفته
 • 1391
  سازه های فولادی پیشرفته - جهاد دانشگاهی اهواز
 • 1391
  مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای سازه های فولادی و بتنی با نرم افزار SAP2000 - شرکت مقاوم گستر اهواز
 • 1391
  طراحی سازه های صنعتی (سوله) با نرم افزار SAP2000 - شرکت مقاوم گستر اهواز

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهندسی سازه
  100% Complete
  عنوان مدرک: طراحی ساختمان های بتنی و فولادی با نرم افزار SAFE و ETABS
 • طراحی لرزه ای سازه ها
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • SAP 2000
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ETABS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAFE
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • OpenSees
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Abaqus
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Fortran
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: MSRT
دانش تخصصی
 • مهندسی سازه
  100% Complete
  عنوان مدرک: طراحی ساختمان های بتنی و فولادی با نرم افزار SAFE و ETABS
 • طراحی لرزه ای سازه ها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com