مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
  گرایش فرآوری و انتقال گاز /دانشگاه صنعت نفت اهواز
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی شیمی
  /دانشگاه جندی شاپور / معدل 14
 • 1388 تا 1389
  دیپلم ریاضی و فیزیک
  / معدل 19

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HYSYS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com