مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد گرافیک
  گرایش گرافیک /دانشگاه دولتی سمنان
 • 1386 تا 1391
  گرافیک
  گرایش گرافیک /دانشگاه الزهرا تهران

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  مدرس گرافیک در آموزشگاه سایت 81
  هنر/طراحی/ استاد گرافیک

سوابق آموزشی پژوهشی

 • در حال پژوهش برروی نقوش پرنده در بناهای مذهبی ایران فرهنگی. تدریس نرمافزار فتوشاپ

افتخارات

 • طراحی آرم و لوگوتایپ برای مسابقات جهانی احسان حدادی( دیسک پران)
  کسب رتبه اول در مسابقات پوستر منطقه ی 9 کشوری در آبان ماه 95 با موضوع دخانیات
  رتبه 62 کارشناسی و 15 کارشناسی ارشد
  رتبه اول ورک شاپ دانشگاه عاری از دخانیات
  عضو گروه تئاتر کاربردی و راهیابی ب

دانش تخصصی

 • طراح آرم و لوگو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراح پوستر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراح هویت بصری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مشاوره و طراحی کمپین های متعدد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراح تایپوگرافی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • فتوشاپ،فری هند
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • freehand
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Illustrator
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • طراح آرم و لوگو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراح پوستر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراح هویت بصری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مشاوره و طراحی کمپین های متعدد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراح تایپوگرافی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com