مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد گرافیک
  گرایش گرافیک /دانشگاه دولتی سمنان / معدل 19

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  سایت 81
  هنر/طراحی/ استاد گرافیک

ابزار و نرم افزار

 • فتوشاپ،فری هند
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com