مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه صنعتی خاتم للانبیا بهبهان / معدل 16

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت اتوماسیون آریا روش
  مهندسی برق/ کارشناس برق و مسول hse

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com