مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا هم اکنون
  کارشناسی حسابداري
  /دانشگاه آزاد / معدل 14

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۸۶ تا دی ۱۳۹۰
  مهرتابلو
  مالی و حسابداری/ مدير مالي

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com