مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی ارشد مديريت اجرايي
  گرایش بازاريابي /دانشگاه دانشگاه تهران (الكترونيكي) / معدل 17
 • 1388 تا 1394
  کارشناسی مهندسي كامپيوتر
  گرایش سخت افزار /دانشگاه فردوسي مشهد / معدل 13

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com