مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1393
    کارشناسی حسابداری
    گرایش مالی_بازرگانی /دانشگاه راه دانش

نقاط قوت رفتاری

  • خلاقیت و نوآوری
https://.com