مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا هم اکنون
  کارشناسی فناوری اطلاعات و ارتباطات
  /دانشگاه آزاد اسلامی

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا دی ۱۳۹۵
  پادان الکتریک
  سخت افزار و شبکه/ تکنسین نصب

  توضیحات: حضور در پروژهای بزرگ و حرفه ای

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Network+
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Cisco CCNA
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Network+
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Cisco CCNA
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com