مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی مهندسى عمران
  گرایش اجرايى /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامى رودهن

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com