مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1379 تا 1384
    کارشناسی مهندسی برق
    گرایش قدرت /دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

پیشینه شغلی

  • تیر ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۴
    راه اهن جمهوری اسلامی ایران -شرکت رجاخراسان
    مهندسی برق/ سرپرست تعمیرات برق و تهویه واگنهای مسافری
https://.com