مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مديريت جهانگردي
  /دانشگاه بومهن

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۴
  نمايندگي سايپا منفرد
  بازاریابی و فروش/ كارمند فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com