مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1385 تا هم اکنون
    کارشناسی حسابداری
    گرایش حسابداری /دانشگاه پیام نور حسن آباد فشافویه
https://.com