مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه بجنورد / معدل 15.26
 • 1385 تا 1388
  دیپلم تجربی
  / معدل 18.93

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  موسسه حسابرسی آیین ارقام
  مالی و حسابداری/ حسابرس

  توضیحات: شرکت در پروژه حسابرسی ایران خودرو و پروژه حسابرسی مخابرات کل استان تهران(هم اکنون)

پروژه ها

 • حسابرسی ایران خودرو
  حسابرس
 • حسابرسی مخابرات کل استان تهران
  حسابرس

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • موسیقی
 • نقاشی
 • فعالیت های خیریه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • حسابرسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری داخلی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابرسی داخلی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مالی همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مدیریت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری بازرگانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار حسابداری پاتریس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مالی - همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ایریسا
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار صبا
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابرسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری داخلی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابرسی داخلی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مالی همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مدیریت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری بازرگانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com