مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی رشته MBA
  /دانشگاه دانشگاه تهران / معدل 16
 • 1387 تا 1391
  کارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش اقتصاد
  گرایش گرایش اقتصاد /دانشگاه دانشگاه کرج / معدل 17

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت چرم درسا
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ مسئول فروش ، توزیع و برنامه ریزی محصول
 • فروردین ۱۳۸۷ تا بهمن ۱۳۹۳
  شرکت مهندسی بهنمیر
  مالی و حسابداری/ حسابدار و کارمند فروش

دانش تخصصی

 • حسابداری مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره حسابداری مالی 1 و 2 (سازمان مدیریت صنعتی)
دانش تخصصی
 • حسابداری مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره حسابداری مالی 1 و 2 (سازمان مدیریت صنعتی)
https://.com