مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
  گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادی /دانشگاه دانشگاه ازادواحد مرکزی / معدل 18
 • 1390 تا 1395
  کارشناسی علوم اقتصادی
  گرایش حمل ونقل /دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر / معدل 15

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۵
  شرکت سفیر
  مالی و حسابداری/ مسیول فروش

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک: icdl

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com