مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
  گرایش ژئومرفولوژی /دانشگاه محقق اردبیلی / معدل 17

افتخارات

 • 1395
  تألیف کتب مختلف در زمینه ژئومرفولوژِی از جمله : واژه نامه و اصطلاحات ژئومرفولوژی، مقدمه ای بر ژئومورفولوژی پزشکی با تأکید بر ایران، فرم ها و فرآیندها در ژئومرفولوژی، فرهنگ تخصصی ژئومرفولوژی، ژئومرفولوژی پزشکی ایران، ژئومرفولوژی مناطق خشک ایران، فلسفه ژئوم

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فرهنگی و اموزشی تدریس دروس ژئومرفولوژی و هر چیزی که به ژئومرفولوژِی مربوط می شود . دروس روانشناسی و فلسفه . و کارهای میدانی و آزمایشگاهی در ژئومورفولوژی و آموزش نویسندگی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com