مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1391
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد رودهن / معدل 15.64

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۱ تا آبان ۱۳۹۵
  تعاونی دانش بنیان بنای رسیس
  پشتیبان فروش. پشتیبان سایت. مسئول دفتر

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • + Network
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com