مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مدیریت
  گرایش صنعتی /دانشگاه آزاد اسلامی نجف اباد / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  آتلیه عکاسی
  هنر/طراحی/ عکاس
 • فروردین ۱۳۸۷ تا فروردین ۱۳۹۲
  فروش کامپیوتر
  سخت افزار و شبکه/ فروشنده و اسمبل

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • سخت افزار کامپیوتر -فروش -اینترنت -

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • سخت افزار کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی حرفه ای کشور

ابزار و نرم افزار

 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • سخت افزار کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی حرفه ای کشور
https://.com