مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی مدیریت بازرگانی
  گرایش تجمیعی /دانشگاه پیامنور / معدل 14

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  60% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس مدیریت بازرگانی
دانش تخصصی
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  60% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس مدیریت بازرگانی
https://.com