مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1389
  کارشناسی مهندسی نفت
  گرایش حفاری /دانشگاه علوم و تحقیقات تهران / معدل 14

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com