مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد منابع انسانی
  گرایش استراتژیک /دانشگاه تهران / معدل 17.87
 • 1388 تا هم اکنون
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه تهران / معدل 17.72

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  گلرنگ
  کارشناس منابع انسانی

دانش تخصصی

 • رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com