مختصری از من

دوره های تخصصی گذرانده شده:
آموزش پیش از ازدواج ، زوج درمانی رفتاری ارتباطی ،تربیت جنسی کودک ، فرزند پروری ، تست هوش استنفورد بینه _ مقیاس وکسلر ،اصول فنون مشاوره و راهنمایی ، درمان سوگ ،خودآگاهی ،ارتباط موثر ،کنترل استرس ،تربیت مربی پیش از ازدواج.

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی
  /دانشگاه آزاد
 • 1387 تا 1391
  کارشناسی روان شناسی عمومی
  /دانشگاه پیام نور

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  مرکز مشاوره مبین تهران
  روان شناس
 • آبان ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شبکه بهداشت ودرمان رباط کریم
  کارشناس بهداشت روان
 • آذر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  پیش دبستانی فرشته
  روان شناس
 • بهمن ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  مرکز آموزش و مشاوره آتیه رباط کریم
  روان شناس
 • تیر ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۳
  بیمارستان امیرالمومنین (ع) بوشهر
  روان شناس

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  مدرس مهارتهای زندگی و فرزند پروری در سطح شهرستان رباط کریم و بهارستان

دانش تخصصی

 • روان شناسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس ارشد بالینی
دانش تخصصی
 • روان شناسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس ارشد بالینی
https://.com