مختصری از من

ناجی استخر لویزان/مدیر داخلی مجموع ورزشی فدک/مربی مجموع ورزشی شکوفه/مدرس غواصی قشم/ناجی استخر هتل سان امارات

سوابق تحصیلی

 • 1380 تا 1384
  کارشناسی تربیت بدنی علوم ورزشی
  گرایش علوم ورزشی /دانشگاه شهید خدادادی / معدل 17.35

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۲ تا فروردین ۱۳۹۰
  سازمان ورزش شهرداری
  مدیر داخلی مجموع ورزشی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1385
  اموزش شنا نجات غریق/تدریس غواصی/آب درمانی
 • 1384

پروژه ها

 • 1383
  مدیریت ورزشی
  کار فرما

افتخارات

 • 1383
  مقام اول مسابقات دانشجویان کشور

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزشی/فنی/
 • ورزشی/فنی/هنری/مدیریتی

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • نجات غریق و غواص بین المللی
  100% Complete
  عنوان مدرک: درجه یک/سه ستاره/

ابزار و نرم افزار

 • کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نجات غریق و غواص بین المللی
  100% Complete
  عنوان مدرک: درجه یک/سه ستاره/
https://.com