مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

  • انعطاف پذیری
  • تعهد و انگیزه خدمت
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
  • مشتری مداری

زبان

  • انگلیسی
    60% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com