مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مهندسی کشاورزی
  گرایش زراعت و اصلاح نباتات /دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان / معدل 1550

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت صنایع بتنی پادرا طبرستان
  مسئول دفتر/ مدیر فروش و بازاریاب دفتردار و کارپرداز
 • آبان ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۳
  شرکت فرش و موکت بابل
  بازرس خط تولید

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • به تمام فعالیت های مذکور علاقه دارم.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • فعالیت های کشاورزی و شناخت کامل از سموم کشاورزی و....
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
 • کاربرد در کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی و حرفه ایی

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • فعالیت های کشاورزی و شناخت کامل از سموم کشاورزی و....
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
 • کاربرد در کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی و حرفه ایی
https://.com