مختصری از من

بنده برای اجرای اهداف بزرگ پله های ترقی را تک تک ولی با سرعت پی میکنم.با وتوجه به خلق آرام و تجربه ای بالا در زمینه فعایت خود بسیار خرسند میشوم که با مجموعه ای شما همکاری نماییم . مشورت و سوال بهترین جواب است

سوابق تحصیلی

 • 1381 تا 1384
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه رودهن

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۸۶ تا اسفند ۱۳۹۴
  فرسا
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مدیر فنی .مدیر فروش

پروژه ها

 • 1395
  راه اندازی آزمایشگاه های تخصصی کامپیوتر و زبان
  مدیر فنی .مدیر فروش

  توضیحات: اجرایه لابراتورهای زبان و کامپیوتر(120) دانشگاه آزاد (130) دانشگاه سراسری و (120)دانشگاه پیام نور(50) مجموعه شرکت نفتی و دانشگاه ملی کردستان عراق

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی

ابزار و نرم افزار

 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  20% Complete
  عنوان مدرک: کاردانی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
https://.com