مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش مخابرات /دانشگاه خلیج فارس بوشهر / معدل 14.98

پروژه ها

 • 1395
  ساخت مهر رکعت شمار دیجیتال کم مصرف
 • 1394
  ساخت دستگاه اندازه گیری پارامترهای موتور القایی
 • 1394
  ساخت درب باز کن RFID با استفاده از میکروکنترلر AVR
 • 1393
  کنترل سرعت موتورهای DC با استفاده میکروکنترلر AVR

ابزار و نرم افزار

 • PLC
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه مهارت دوره کارور PLC درجه 2 (کار و دانش)
 • مونتاژ کار و نصاب تابلوهای برق
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه مهارت مونتاژ کار و نصاب تابلوهای برق
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • PLC logo
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Altium Designer (طراحی مدار)
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com